Back
סיפורי לוואצה
alt alt

מדיניות הפרטיות

                                                                                                                            מדיניות פרטיות

                                                                                               סעיף 13 לרגולציה מס' 679/2016 של האיחוד האירופי

מאי 2021

מבוא

על פי רגולציה מס' 679/2016 של האיחוד האירופי (להלן: "הרגולציה") והדין הלאומי בדבר הגנת מידע אישי (יחד להלן: "חוק הפרטיות"), LUIGI LAVAZZA S.P.A. מזמינה אותך לקרוא בעיון מדיניות פרטיות זו, המכילה מידע חשוב אודות הגנת המידע האישי שלך. 

עיבוד המידע האישי שלך יתבסס על עקרונות של יושר, חוקיות, שקיפות, הגבלת מטרות ואחסון, צמצום ודיוק, יושרה וסודיות, על פי הוראות הרגולציה. 

**** 

1. בעל המאגר

בעל המאגר הוא LUIGI LAVAZZA S.p.A. (להלן: "Lavazza" ו/או "בעל המאגר") אשר משרדו הרשום ב-Turin - Via Bologna 32, עצמו או באמצעות נציגו החוקי לאותה עת.

2. קצין הגנת מידע - DPO

על פי הוראות הרגולציה, בעל המאגר זיהה ומינה קצין הגנת מידע (DPO), האחראי לפיקוח הציות לרגולציה, ואשר יהיה איש הקשר עבור נושאי המידע, וכן עבור רשות הגנת המידע של איטליה. ניתן לפנות אל קצין הגנת המידע בכתובת הדוא''ל PrivacyDPO@lavazza.com

3. המידע האישי המעובד

  •       פרטים אישיים (כגון שם, שם משפחה וכיו''ב)
  •      פרטי קשר (כתובת דוא''ל, כתובת, מספר טלפון).  
  •     מיקום גאוגרפי ו/או נתוני דפדפן אינטרנט (לרבות כתובות IP) שנאספו באמצעות     העוגיות המותקנות במחשבך או במכשיר הנייד שלך (לפרטים נוספים, נא קרא את     מדיניות העוגיות שלנו)  
  •     אם תישלח בקשה באמצעות שדה "צור קשר" באתר האינטרנט של Lavazza, יש     למסור מידע אישי מסוים על מנת לאפשר ל- Lavazza לעמוד בדרישות, ולפיכך     השדות הקשורים בטופס הרישום מסומנים כשדות חובה.
  •     בנוסף לקטגוריות המידע האישי לעיל, מידע אחר אשר מסרת במישרין (יכונה להלן: "תרומות") יעובד וישותף בעמודי הרשתות החברתיות המוקדשים לLavazza (Facebook, Twitter, Instagram וכיו''ב). על מנת לנהל עמודים אלו, נא פנה אל הצדדים השלישיים המספקים שירותים אלו. דוגמאות לחלק מהמידע הנאסף באמצעות מדיה חברתית הנן לייקים, תגובות, תמונות, ובאופן כללי כל תכנים ומידע אשר פרסמת בעמודי הרשת החברתית המוקדשים למוצרים השייכים למותגים השונים של קבוצת Lavazza.

4. מטרות והבסיס המשפטי של העיבוד

בהתאם לצרכים הקשורים לגישה לחלקים שונים באתרי האינטרנט של Lavazza (ומבלי לגרוע מהיוזמות האינדיבידואליות הנוגעות למתן מידע אישי מסוים, אשר בנוגע לו יפורסמו הודעות פרטיות באופן פרטני), להלן מטרות עיבוד המידע האישי שלך והבסיס המשפטי הנוגע לו:

·      ניהול בקשות: מידע אישי ייאסף על מנת לנהל ולענות על בקשות אודות המוצרים והיוזמות של מותגים שונים של קבוצת Lavazza. הבסיס החוקי לעיבוד זה הנו האינטרס הלגיטימי של בעל המאגר.

·      השתתפות בתחרויות וחלוקת פרסים: אנו רשאים לעבד את המידע האישי שלך על מנת שתוכל להשתתף בתחרויות ובחלוקת פרסים. הבסיס החוקי לעיבוד זה הנו היישום של אמצעים טרום חוזיים אשר נושא המידע הנו צד להם.

מטרות אחרות:

·      שיווק: בכפוף להסכמתך המפורשת, אנו רשאים לעבד את המידע האישי שלך על מנת לשלוח לך תכתובות מסחריות, וכן להזמינך להשתתף במבצעינו, להשתתף באירועים שלנו ולהירשם לקבלת הניוזלטר שלנו.הבסיס החוקי לעיבוד זה הנו הסכמת נושא המידע, שהנה ניתנת לביטול בכל עת.

·      בניית פרופיל: בכפוף להסכמתך המפורש, אנו רשאים לעבד את המידע האישי שלך למטרות בניית פרופיל, בייחוד לצורך ניתוח או חיזוי טעמך, מנהגיך הפוטנציאליים ובחירותיך הצרכניות, על מנת שנוכל להציע לך מוצרים, שירותים, מבצעים ותכתובות מסחריות מותאמות אישית. הבסיס החוקי לעיבוד זה הנו הסכמת נושא המידע, שהנה ניתנת לביטול בכל עת.

בניית פרופיל יכולה להיות מבוצעת גם באמצעות שימוש בעוגיות צד א' וצד ג'.  לפיכך, אנו מזמינים אותך לקרוא את מדיניות העוגיות שלנו. ניתן לבצע עיבוד זה בתנאי שתתן, לבחירתך את הסכמתך הנוספת והמפורשת.

       בנוסף למקרים הקודמים:

·      צרכי ניתוח: המידע האישי שמסרת במסגרת קשריך עם Lavazza world והמידע בנוגע לקשריך אלו, ייאסף במאגר הנתונים שלנו, וישמש על מנת לנתח באופן אנונימי ולשפר את השירותים המוצעים על ידינו, להעריך את יעילות הפעולות והיוזמות המקודמות על ידי Lavazza ולבצע ניתוח סטטיסטי בנוגע להרכב מאגר הנתונים. הבסיס החוקי לעיבוד הנו האינטרס הלגיטימי של בעל המאגר.

·      כל מטרה אחרת אשר לשמה נתת את הסכמתך המפורשת, ניתנת לביטול בכל עת.

5. אופי מסירת המידע

מסירת המידע האישי שלך הנה אופציונלית. עם זאת, אי מסירת המידע האישי שלך עשויה להביא לאי יכולתך להשתמש בשירותים מסוימים (למשל, לקבל את הניוזלטר וכיו''ב).

האופי המחייב או האופציונלי של מסירת המידע האישי שלך יסומן בכל פעם תוך שימוש בסמלים (כגון "*") שיוצבו לצד המידע המצריך מסירת מידע למטרה המסוימת.  

6. שיטות עיבוד

המידע האישי שלך יעובד תוך ציות להוראות דיני הפרטיות הקיימים, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או אוטומטיים ובשיטות ידניות, הפועלים על פי הלוגיקה הקשורה במישרין למטרות שעבורן נאסף המידע, באמצעות מאגרי נתונים, פלטפורמות אלקטרוניות המנוהלות על ידי Lavazza או על ידי צדידים שלישיים (שמונו כמעבדי מידע), מערכות טכנולוגיית מידע משולבות של  Lavazza והצדדים השלישיים הנזכרים לעיל ו/או אתרי אינטרנט בבעלותה של Lavazza או המשמשים אותה.

המידע שלך יעובד תוך שימוש בשיטות המבטיחות את רמת הסודיות הגבוהה ביותר ואך ורק על ידי אנשים שהוכשרו והורשו לעבדו. בעל המאגר נוקט בכל האמצעים הטכניים והארגוניים המתאימים על מנת להבטיח רמת אבטחה ההולמת את הסיכון הצפוי בנוגע לעיבוד.

7. מקבלי המידע

המידע האישי יעובד בעיקר במשרדי בעל המאגר ובמקומות שבהם נמצאים מעבדי המידע.

המידע האישי שלך עשוי להיות נגיש, למטרות המצוניות לעיל, לעובדים ולשותפים של Lavazza.

המידע האישי שתמסור עשוי להיות מועבר לחברות של קבוצת Lavazza ו/או נותני שירותים צד ג' ולחברות אחרות הנמצאות בתוך, וכן מחוץ ל-, איחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי. חברות אלו מבצעות את הפעולות הנזכרות לעיל בנוגע לטיפול במידע אישי מטעם בעל המאגר, ותפעלנה כמעבדי מידע.

בעל המאגר מאמץ ערבויות מתאימות על מנת לספק רמת הגנה הולמת, שוות ערך לזו המוחלת באיחוד האירופי/באזור הכלכלי האירופי.

בעל המאגר חיבר רשימה של מעבדי נתונים, המתעדכנת באופן שוטף, ואשר ניתן לצפות בה באמצעות פניה לכתובות המפורטות בסעיף 11 למדיניות פרטיות זו. 

לבסוף, המידע שלך עשוי להישלח לרשויות שיפוטיות במידת הצורך, ובמקרים הקבועים בחוק.

8. תקופת שמירת הנתונים

על מנת להבטיח ציות לעקרונות צורך ומידתיות העיבוד, הגדרנו תקופות אחסון מידע אישי למטרות האינדיבידואליות;

-       המידע הנאסף לצורך בניית פרופילים ולצורך שליחת חומרי פרסום ושיווק, אשר בנוגע לו ניתנה הסכמה, יאוחסנו לפרק זמן שלא יעלה על 12 ו-24 חודשים בהתאמה, או לכל פרק זמן אחר שיצויין על ידי רשויות הפיקוח. אם לא נתת את ההסכמה דלעיל, המידע האישי שלך יהיה אנונימי וישמש לצורך ניתוח סטטיסטי.

-       המידע הנאסף לצורך ניהול תחרויות וחלוקת פרסים יאוחסן לכל תקופת חלוקת הפרסים ולפרק זמן הולם על מנת להבטיח את ביצועה ההולם. האמור הנו מבלי לגרוע מקיום התחייבויות מנהליות והתחייבויות מס, שבנוגע להן נקבעה תקופת אחסון מידע על פי דין;

-       המידע שייאסף על מנת לנהל ולענות על בקשות אודות המוצרים והיוזמות של מותגים שונים של קבוצת Lavazza, והמידע שיימסר במסגרת קשריך עם Lavazza world יאוחסן לפרק הזמן הנחוץ לביצוע הבקשות, ולאחר מכן יבוטל אם לא יהיה עוד קשרים נוספים.

9. מידע של קטינים

Lavazza אינה אוספת בדרך כלל מידע אישי של קטינים, ואינה יוצרת עמם כל תקשורת באופן מכוון. לפיכך, אנו מזמינים הורים לפקח באופן פעיל על פעילותם המקוונת של ילדיהם מתחת לגיל שש עשרה.

עם זאת, אם נפנה אל קטין מתחת לגיל 16, יש צורך בקבלת הסכמת הוריו/ה או בעלי הסמכות ההורית, למעט במקרים כגון מתן תשובה לשאלתו/ה או טיפול בבקשתו/ה. 

10. זכויות נושא המידע

באפשרותך לממש את הזכויות המפורטות בסעיפים 15 וגו' ברגולציה, כלפי בעל המאגר, בכל עת, לרבות: 

‏א)    הזכות לקבל אישור בנוגע לשאלה אם קיים מידע אישי בנוגע אליך, בין אם תועד ובין אם לאו, ומסירת מידע האמור באופן נתפס. 

‏ב)     הזכות לבטל הסכמה שניתנה על ידך לצורך העיבוד בכל עת; 

‏ג)      הזכות לגשת, לתקן, למחוק ולהגביל את עיבוד וניידות המידע האישי שלך; 

‏ד)     הזכות להתנגד לעיבודו, בכל עת שתבחר; 

‏ה)    הזכות ליזום הליכים בפני רשות מפקחת מוסמכת, אם הנך סבור כי עיבוד המידע שלך מנוגד לדינים התקפים.

11. אופני מימוש זכויותיך

אם ברצונך לממש את הזכויות האמורות לעיל, או אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות עיבוד המידע האישי שלך, נא שלח הודעת דוא''ל ל-: PrivacyDPO@lavazza.com או כתוב למשרד הרשום של בעל המאגר בכתובת Via Bologna 32, 10152, Turin (TO), Italy.