Back
סיפורי לוואצה
alt alt

מדיניות קובצי Cookie

                                                                                                                                מדיניות עוגיות

עדכון אפריל 2020

 

1.     מבוא

על פי סעיף 13 לתקנה 679/2016 של האיחוד האירופי בדבר הגנת מידע אישי (להלן: "התקנה" או "GDPR"),  Luigi Lavazza S.p.A., בתוקף תפקידה כבעל מאגר מידע אישי, מודיעה לך כי אתר אינטרנט זה עושה שימוש ב-"עוגיות" ובטכנולוגיות דומות על מנת לשפר את חווייתך באתרים אלו (לרבות גרסאות סלולריות) ויישומונים, ועל מנת לזהותך במהלך ביקורך הבא. עוגיות וטכנולוגיות דומות יכולות לבצע פונקציות והתאמה אישית של תכנים. אנו מבקשים כי תקרא מדיניות עוגיות זו, שבה אנו מפרטים את כל המידע הנוגע לשימוש בטכנולוגיות כאמור.

 

2.     מהן עוגיות?

עוגיות הנן מחרוזות טקסט קצרות, אשר יורדות באופן אוטומטי אל דפדפן או מכשיר אחר של המשתמש, עם תכניו (במידת הצורך) בעת דפדוף באתרי האינטרנט שלנו, לרבות גרסאות סלולריות, או בעת שימוש ביישומונים שלנו. פעולה זו מאפשרת לנו, בכל ביקור עתידי, לשמור נתונים אודות בחירותיו של כל משתמש, וכך להציע חוויה יעילה ומותאמת אישית יותר. 

חלק מהעוגיות אוספות מידע לצורך הגנה על אתר האינטרנט שלנו; עוגיות אחרות מוסרות מידע שיסייע לנו לשפר את ביצועיו; עוגיות אחרות משמשות לשם התאמה אישית של תכנים. כל עוגיה מבצעת פעולה מסוימת, ובהתאם לתפקוד ולמטרת השימוש, ניתן לחלקן לעוגיות טכניות, עוגיות ניתוח מצטבר ועוגיות בניית פרופיל.

בגלשך באתר אינטרנט זה, תוכל להתקין עוגיות "צד א'" או עוגיות "צד ג'". המונח "עוגיות צד א'" משמע עוגיות המותקנות ומנוהלות באופן אישי על ידי בעל המאגר, ואילו עוגיות "צד ג'" מותקנות על ידי צדדים שלישיים.

לכל שאלה בנוגע להגנת המידע האישי שלך, באפשרותך לפנות אל קצין הגנת המידע של הקבוצה, בכתובת: PrivacyDPO@lavazza.com

 

3.     עוגיות טכניות, אנליטיות ופונקציונליות

העוגיות המתוארות בסעיף זה נשלחות במישרין מאתר אינטרט זה, ועשויות להיות עוגיות צד א' או עוגיות צד ג'. עוגיות אלו מותקנות למטרות המפורטות עבור הקטגוריות השונות של העוגיות כדלהלן:

עוגיות טכניות _ עוגיות אלו מותקנות על מנת לצורך ביצוע אופטימיזציה ושיפור של אתר האינטרנט שלנו ועל מנת לשפר את הפונקציות שלו ואת ביצועיו. סוג עוגיות זה משמש, לדוגמה, לצורך שמירת העדפות משתמשים לשימוש בעוגיות באתר האינטרנט. עוגיות טכניות אינן משמשות לכל צורך אחר, והן תנוהלנה על ידי Lavazza או על ידי צדדים שלישיים.

קטגוריות אלו של עוגיות ניתנות לשימוש ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש מראש. עוגיות אלו מופעלות באופן אוטומטי.

עוגיות אנליטיות _ קטגוריה זו כוללת "עוגיות אנליטיות או ביצוע". אלו עוגיות האוספות מידע אודות מספר המשתמשים המבקרים באתר אינטרנט, ואודות עמודי/חלקי אתר האינטרנט הזוכים לביקורים הרבים ביותר (לדוגמה, מאלו עמודים אנו מקבלים דיווחים על תקלות). עוגיות אלו מספקות מידע לבעל המאגר לגבי אופן תפקוד אתרי האינטרנט/היישומונים שלו, וניתן להשתמש בהן בהסכמת המשתמש.

עוגיות פונקציונליות - עוגיות אלו מאפשרות למשתמשים לגלוש באתר אינטרנט על פי קריטריונים נבחרים (לדוגמה, שפה, תווי טקסט, סוג דפדפן) על מנת לשפר את השירות המוצע, וניתן להשתמש בהן בהסכמת המשתמש.

 

4.     עוגיות בניית פרופיל

עוגיות בניית פרופיל מאחסנות מידע אודות העדפות המשתמשים במהלך גלישתם, ומותקנות לצורך יצירת פרופילים למשתמשים, על מנת לספק שירותים או תכנים ייעודיים, להציג תכנים או להציע הצעות מסחריות על סמך חלקים באתר האינטרנט שלנו שנראים כרלבנטיים ביותר עבור משתמשים ותחומי העניין שלהם. 

ניתן להשתמש בעוגיות בניית פרופיל בהסכמת המשתמש. הסכמה מתקבלת באמצעות באנר, המוצג בביקורו הראשון של המשתמש, באמצעות הקלקה על "Manage your preferences".

 

5.     טכנולוגיות מעקב

כמו כן, אתרי האינטרנט והיישומונים שלנו עושים שימוש בטכנולוגיות הדומות לעוגיות, המוכרות כטכנולוגיות "תיוג"; טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו להבין איזה תוכן נראה כמעניין ביותר עבור משתמשינו והאם הצעה מסוימת עשויה לעורר עניין.

המידע המתקבל באמצעות טכנולוגיות תיוג יכול לשמש, בהסכמת המשתמש, על מנת להציג את המוצרים וההצעות המסחריות הרלבנטיות ביותר להעדפותיו. הסכמה מתקבלת באמצעות באנר, המוצג בביקורו הראשון של המשתמש, באמצעות הקלקה על "Manage your preferences".

 

6.     עוגיות צד ג' וכפתורי מדיה חברתית

עוגיות צד ג' מותקנות על ידי אתרי צד ג', מחוץ לאתר האינטרנט שבו גולש משתמש, על מנת לספק שירותים או תכנים ייעודיים.

כמו כן, אתר זה עושה שימוש בכפתורי מדיה חברתית - משמע כפתורים דיגיטליים (או אייקונים) בהם אנו משתמשים על מנת לספק קשר ישיר לעמודי המדיה החברתית שלנו (לדוגמה, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) או לצורך אימות או רישום משתמשים (לדוגמה Google, Amazon, Facebook) שבאפשרותם להתקין עוגיות צד ג', כלומר עוגיות מרשתות מדיה חברתית אליהן הם מפנים.

ניתן להשתמש בעוגיות בניית פרופיל בהסכמת המשתמש. משתמשים יכולים לבטל את הסכמתם בכל עת, באמצעות השבתת עוגיות על פי הפעולות המפורטות בסעיף "How to Manage Cookies" מטה.   

 

7.     משך קיום העוגיות

עוגיות עשויות להיות:

·      עוגיות זמניות: הן משמשות על מנת לאחסן מידע זמני ולקשר לפעולות המבוצעות במהלך ביקור מסוים, ומוסרות ממחשבו של המשתמש לאחר סגירת הדפדפן.

·      עוגיות קבועות: הן משמשות על מנת לאחסן מידע כגון שם וסיסמת גישה, על מנת שהמשתמשים לא יצטרכו להזין מידע זה בכל פעם בה הם מבקרים באתר אינטרנט מסוים. עוגיות אלו נשמרות באופן קבוע במחשבי המשתמשים לאחר שהם סוגרים את הדפדפן.

משך חיי העוגיה תלוי בפקיעה שנקבעה במועד התקנת העוגיה. על מנת לדעת את משך חיי כל עוגיה יחידה, באפשרותך לפנות אל סעיף מנהל העוגיות שלו, אשר גם כולל מידע בנוגע לשם, קטגוריית ומטרות כל עוגיה.

 

8.     אופן ניהול העוגיות

המשתמשים יכולים לקבוע את העדפות העוגיות שלהם

       א.       באמצעות אתר האינטרנט שלנו, בסעיף מנהל העוגיות - אשר מאפשר  למשתמשים לבחור את סוג העוגיות (לרבות עוגיות משותפים צד ג') שניתן להתקינן, לעבור על רשימת העוגיות וטכנולוגיות דומות בהן נעשה שימוש באתר, להסירן

       ב.       מהדפדפן שלהם, ולמנוע, לדוגמה, מצדדים שלישיים שאינם שותפים להתקין עוגיות.  במקרה זה, הנהלים לניהול הרשאות להתקנת עוגיות ולהסרת עוגיות משתנים בהתאם לדפדפן. תוכל למצוא מידע נוסף אודות אופן ניהול העוגיות בדפדפן בכתובת: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari ו-Microsoft Edge .

במקרה של שירותים שסופקו על ידי צדדים שלישיים (שאינם שותפים), משתמשים יוכלו גם לממש את זכותם להתנגד למעקב, תוך שימוש במידע שנמסר במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור.

 

9.     זכויות של נושאי מידע ואופן מימוש זכויות נושאי מידע

נושאי מידע יכולים לממש את הזכויות המוקנות על פי תקנות הפרטיות החלות, לפי סעיפים 15-22 ל-GDPR. לכל מידע / בקשה בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך ומימוש כל זכויות על פי סעיפים 15-22 ל-GDPR, ניתן לפנות אל קצין הגנת המידע של הקבוצה, בכתובת PrivacyDPO@lavazza.com

***

מדיניות עוגיות זו עשויה להיות מתוקנת מעת לעת. כך עשוי לקרות, לדוגמה, כאשר הדבר נחוץ על מנת לעמוד ברגולציות חדשות החלות בתחום, או על מנת לעדכן או לספק שירותים חדשים, או כאשר מיושמות טכנולוגיות חדשות.  לפיכך, אנו מזמינים את המשתמשים לקרוא מדיניות עוגיות זו באופן תדיר, על מנת לבדוק אם בוצעו כל עדכונים או שינויים.